Smart Besiktning

Smart Besiktning innebär en rad fördelar för både säljare och köpare. För köparen blir bostadsaffären mer tydlig och de får en god uppfattning om husets skick, vilket gör att oförutsedda komplikationer eller upptäckter kan undvikas under säljprocessen. 

Detta är en kvalitetsstämpel där du som säljare låter utföra en byggnadsteknisk besiktning av bostaden. Det innebär att köparen kan känna sig tryggare och på ett smidigt sätt kan uppfylla en del av sin undersökningsplikt med en köpargenomgång. 

Ingår i Smart Besiktning

  • Överlåtelsebesiktning
  • Independia Vitvaruförsäkring
  • Betalningsvillkor - Betala vid sålt, dock senast inom 24 månader.

INDEPENDIA VITVARUFÖRSÄKRING
Försäkringsomfattning

Denna försäkring syftar till att ge dig en trygghet vid försäljning av din bostad. Försäkringen täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig och oförutsedd skada på vitvaror, vilka finns angivna i villkoret. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än 12 år utan åldersavdrag, för tvättmaskin gäller dock max 10 år. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig information hänvisar vi er till försäkringsvillkoren.

FÖRSÄKRINGSPERIOD

Försäkringen träder i kraft dagen för utförd besiktning och gäller sedan fram till tillträdesdagen enligt köpekontrakt, dock max i 12 månader.

FÖRSÄKRINGSBELOPP

Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden.

SJÄLVRISK

550 kr per skada.

EXEMPEL PÅ UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN

Kostnader för normalt underhåll, justering/inställning, rengöring eller kontroll. Reparationskostnader som ingår/ersätts av tillverkningsgaranti. Skada som uppkommer till följd av problem med tillförsel av elektricitet, gas, vatten eller olja. För övriga undantag se försäkringsvillkoren.

BETALNINGSVILLKOR

Smart Besiktning samt eventuella tillvalstjänster faktureras när bostaden har blivit såld och säljaren mottagit sin handpenning, dock senast efter 24 månader från utförd besiktning.

Om förmedlingsuppdrag med den mäklare/mäklarbyrå som bokat pakettjänsten avslutas inom 9 månader från beställningsdatum faktureras utförda tjänster till ordinarie styckpris enligt gällande prislista vid tidpunkten för avbokning.

Sälj med oss