Behållare Behållare
This information only exists in swedish. For more information about this object please contact our agent.

Gräsö, Östhammar
Mårtensboda - Havtornsvägen

Running costs
5 357 SEK/year
Plot area
2 500 m2
Tenure
Apartment
Fastigh.bet
MÅRTENSBODA 1:45 - 1:65

Har du en dröm om att finna en stor tomt med stor byggrätt och godkända lösningar för vatten och avlopp, endast ett stenkast från en badstrand och fina badklipphällar med havet i väster så att du kan njuta av solnedgången över öppet vatten? Då bör du läsa denna annons noga för att inte gå miste om möjligheten att få köpa en av totalt 21 villa-/fritidshustomter i ett detaljplanerat område i Mårtensboda ca 8 km norr om Gräsöfärjan från Öregrund. Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapar något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav.

Detaljplaneområdet utgörs av 21 bostadstomter med tomtstorlekar på mellan 2500 m² och 3300 m², huvudbyggnad med max byggyta på 150 m² i max två plan (dvs 300 m²), komplementbyggnader med max byggyta på 40 m² per byggnad i ett plan, max 250 m² total byggyta per tomt. Utöver det kommer 5 fastigheter för handel/service att bildas samt lokalgata och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. De tomter som ligger närmast havet har bara 80 m promenadväg till en fin badstrand och de som ligger längst bort har omkring 400 m till stranden eller till flera fina klipphällar längs stranden.

Pris
745 000 kr
Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Har du en dröm om att finna en stor tomt med stor byggrätt och godkända lösningar för vatten och avlopp, endast ett stenkast från en badstrand och fina badklipphällar med havet i väster så att du kan njuta av solnedgången över öppet vatten? Då bör du läsa denna annons noga för att inte gå miste om möjligheten att få köpa en av totalt 21 villa-/fritidshustomter i ett detaljplanerat område i Mårtensboda ca 8 km norr om Gräsöfärjan från Öregrund. Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapar något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav.

Detaljplaneområdet utgörs av 21 bostadstomter med tomtstorlekar på mellan 2500 m² och 3300 m², huvudbyggnad med max byggyta på 150 m² i max två plan (dvs 300 m²), komplementbyggnader med max byggyta på 40 m² per byggnad i ett plan, max 250 m² total byggyta per tomt. Utöver det kommer 5 fastigheter för handel/service att bildas samt lokalgata och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. De tomter som ligger närmast havet har bara 80 m promenadväg till en fin badstrand och de som ligger längst bort har omkring 400 m till stranden eller till flera fina klipphällar längs stranden.

Anders Wolf Ansvarig mäklare
Anders Wolf
Responsable real estate agent
Do you want good advice and at the same time get a free valuation?
Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för att boka en tid som passar. Vid avtalad tid kommer en mäklare som är expert på just ditt område att besöka dig och ni går tillsammans igenom din bostad. Du får sedan en muntlig värdering på plats.
Kostnadsfri muntlig värdering
Rådgivning
Do you want good advice and at the same time get a free valuation?
Are you considering selling now or later? Book a free valuation today. Then you will also receive advice on how we can handle a possible sale in the best and safest way.
Värdera din bostad

By clicking the button Contact me you agree to our personal data policy and terms and conditions.

Fakta
Beskrivning
Totalareal
2 500 kvm
Fastighetsbeteckning
MÅRTENSBODA 1:45 - 1:65
Byggnadssätt
Vatten
Gemensamt vatten via avsaltningsanläggning, anslutningskostnad tillkommer.
Avlopp
Bioreningsverk, anslutningskostnad tillkommer.
Byggrätt, anslutningar mm
- Huvudbyggnad får ha max 150 m² byggyta i max två plan (dvs max 300 m²) och max bygghöjd på 7,5 m.

- Komplementsbyggnader får max ha 40 m² byggyta per byggnad i ett plan och max bygghöjd på 4 m.

- Max byggyta för hela fastigheten är 250 m².

Ytterligare information går att läsa nedan under rubriken "Dokument & Länkar", där återfinns detaljplanens plankarta, planbeskrivning och en länk till fler dokument på Östhammar kommuns webbsida.
Tomt/Servitut
Tomtarea
2500 kvm (Tomtareauppgifter enligt Lantmäteriet)
Totalareal
2500 kvm
Beskrivning, tomt
Tomtareor för respektive tomt:
Tomt nr 6 (1:45): 2541 m²
Tomt nr 7 (1:46): 2521 m²
Tomt nr 8 (1:47): 2841 m²
Tomt nr 9 (1:48): 2527 m²
Tomt nr 10 (1:49): 2840 m²
Tomt nr 11(1:50): 2919 m²
Tomt nr 12 (1:51): 2520 m²
Tomt nr 13 (1:52): 2870 m²
Tomt nr 14 (1:53): 3156 m²
Tomt nr 15 (1:54): 3323 m²
Tomt nr 16 (1:55): 3037 m²
Tomt nr 17 (1:56): 2878 m²
Tomt nr 18 (1:57): 2874 m²
Tomt nr 19 (1:58): 2512 m²
Tomt nr 20 (1:59): 2679 m²
Tomt nr 21 (1:60): 3080 m²
Tomt nr 22 (1:61): 2833 m²
Tomt nr 23 (1:62): 2949 m²
Tomt nr 24 (1:63): 2930 m²
Tomt nr 25 (1:64): 3122 m²
Tomt nr 26 (1:65): 2965 m²

Tomt nr 1-5 (1:40-1:44) är avsedda för kommersiellt bruk och ej avsedda för privatbostäder.
Övriga rättigheter och belastningar
De nybildade fastigheterna i detaljplaneområdet har del samfälligheten Östhammar Mårtensboda S:1 och del i gemensamhetsanläggningarna Östhammar Mårtensboda GA:3 (lokalgata) och GA:4 (vatten och div. rördragning). Gemensamhetsanläggningarna överlämnas till en samfällighetsföreningen som är under bildande och vars uppgift är att förvalta dessa anläggningar.
Flertalet fastigheter kommer få inskrivna avtalsservitut avseende bioreningsverk som last och/eller förmån på den egna och/eller den intilliggande fastigheten. Den tänkta placeringen av avloppsanläggningarna framgår av dokumentet "Placering avlopp" som återfinns under rubriken "Dokument och länkar" nedan. Säljaren kan dock komma att justera den exakta placeringen något utanför markerat område utifrån de rådande markförhållandena.
Övrigt
Nuvarande ägare har under detaljplaneprocessen verkat för lösningar med extra låg miljöpåverkan och långsiktig hållbarhet. Säljaren har påbörjat arbetet med vattenförsörjning med hjälp av avsaltningsanläggningen RoBust 2000 tillhandahållen av Afflux Water för rening av havsvatten. Anläggningen placeras i område E. Säljaren har även förberett avloppsfrågan genom att projektera för ACT bioreningsverk från Alnarp Cleanwater som godkänts av kommunen. Varje avloppsanläggning delas mellan två intilliggande fastigheter (utom tomt 1 och 18 som får egen avloppsanläggning). En illustration som visar den preliminära placeringen av avloppsanläggningarna finns som pdf med namnet "Placering avlopp" under rubriken "Dokument & Länkar" liksom länkar till Alnarp Cleanwaters och Afflux Waters webbsidor. Säljarna förbereder även för fiberanslutning via Telia till varje fastighet. Anslutningsavgift avseende väg, vatten, avlopp och fiber tillkommer med 225.000 kr. Den kraftledning som idag löper genom området grävs ner längs lokalgatan samt intill tomtgräns mellan tomt nr 5 och 6, flera elskåp uppförs längs lokalgatan. Någon ändring av prickmarkens utbredning enligt detaljplanen, med anledning av att kraftledningen grävs ner, kommer dock inte ske.
Ekonomi
Sophämtning (maj-sept)
822 kr/år
Avlopp (ca 1300-2000 kr/år)
1 650 kr/år
Vatten (samfällighetskostnad)
2 115 kr/år
Väg (samfällighetskostnad)
770 kr/år
Sammanlagd driftskostnad
5 357 kr/år
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader baseras på uppskattade uppgifter från leverantörerna. Då samfällighetsföreningen ännu inte är färdigbildad är inte heller någon samfällighetskostnad beslutad. Kända kostnadsslag som ska inräknas är avsättningen till samfällighetens underhållsfond och försäkring.
Anslutningskostnad för väg, vatten, avlopp och fiber tillkommer med 225 000 kr.
Upplåtelseform
Äganderätt
Området
Vägbeskrivning
Vägbeskrivning
Sväng norrut/vänster från färjan och kör ca 8 km. Strax efter Klockarboda står en stor Till-Salu-skylt/informationstavla några meter in på höger sida om vägen. Framme.
Documents & Links
Ekonomi
Sophämtning (maj-sept)
822 kr/år
Avlopp (ca 1300-2000 kr/år)
1 650 kr/år
Vatten (samfällighetskostnad)
2 115 kr/år
Väg (samfällighetskostnad)
770 kr/år
Sammanlagd driftskostnad
5 357 kr/år
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader baseras på uppskattade uppgifter från leverantörerna. Då samfällighetsföreningen ännu inte är färdigbildad är inte heller någon samfällighetskostnad beslutad. Kända kostnadsslag som ska inräknas är avsättningen till samfällighetens underhållsfond och försäkring.
Anslutningskostnad för väg, vatten, avlopp och fiber tillkommer med 225 000 kr.
Upplåtelseform :
Äganderätt
Area

Använd kartan
X
Places
  • Gustavs mansion
   6,01 km
  • Restaurang och Bar Doppingen
   6,15 km
  • Scutellas
   7,18 km
  • Öregrund falafel
   7,19 km
  • Restaurang Briggen
   7,22 km
  • Förskolan Tärnan
   6,81 km
  • Gräsö skola
   6,93 km
  • Klockarboda
   1,31 km
  • Sisseläng
   2,1 km
  • Mörtarö vägskäl
   3,07 km
  • Djursten vägskäl
   3,73 km
  • Söderboda
   4,11 km
Distance
 • Sea
  137 m
  1 min
  1 min
  1 min
 • Sjö
  1,83 km
  4 min
  8 min
  32 min
 • Buss station - Klockarboda
  1,31 km
  1 min
  -
  17 min

Contact real estate agent
Is there anything else you want to know about the property?
Do you need a loan for your purchase or do you want to book a free valuation?
Contact real estate agent